Про інститут

English Version: About Institute

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРНДПІЦИВІЛЬБУД

Державне підприємство «Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва (ДП „УКРНДПІЦИВІЛЬБУД”) є одним з найбільших науково-проектних інститутів у системі Мінрегіону України. В ньому працює більше 200 фахівців, в тому числі архітектори та містобудівельники (з них 20 сертифікованих), землевпорядники, геодезисти, картографи, економісти, екологи, кошторисники, інженери з питань водопостачання та водовідведення, тепло-, газо-, електропостачання та зв’язку, а також 4 сертифіковані експерти містобудівної документації.

Інститут було створено в травні 1945 р. для відбудови сільських територій, які постраждали під час другої світової війни. В зв’язку з цим до 2012 р. інститут мав назву «Український державний науково-дослідний і проектний інститут цивільного сільського будівництва». В нашому архіві збереглись сотні містобудівних робіт (проектів районного планування, генеральних планів населених пунктів тощо), розроблені за ці 70 років.

Починаючи з 2012 р. у зв’язку з активною участю наших співробітників у підготовці проектів законів України, постанов Уряду, державних будівельних норм щодо всіх видів містобудівної документації та містобудівного кадастру, а також розробленням численних проектів багатоквартирних житлових будинків, об’єктів виробничої, соціальної та інженерної інфраструктури тощо інститут отримав назву Державне підприємство «Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва».

На сьогодні інститут розробляє містобудівну документацію всіх рівнів (схеми планування територій областей, районів, генеральні плани населених пунктів, плани зонування території (зонінг), детальні плани територій, включаючи розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)»), проекти розподілу прибудинкових територій, виконує містобудівний моніторинг для обґрунтування необхідності внесення змін в містобудівну документацію, землевпорядні та землеоціночні роботи (проекти землеустрою, нормативна грошова та експертна оцінка землі), містобудівний розрахунок, вишукувальні роботи (інженерна геологія для будівництва), розробляє проектну документацію («Техніко-економічне обґрунтування», «Ескізний проект», «Проект», «Робоча документація», «Робочий проект») для будівництва або реконструкції об’єктів (житлового комплексу, багатоквартирного або індивідуального (садибного) будинку, торгівельно-розважального центру, бізнес-центру з офісно-готельними та торгівельно-виставковими комплексами, готелю, адміністративної будівлі, реабілітаційно-оздоровчого комплексу, медичного закладу (медична амбулаторія, поліклініка, лікарня), закладу культури (будинок культури, клуб, центр дозвілля, бібліотека), храму або духовного комплексу, навчального закладу (університет, школа, семінарія), школи, дитячого садочку, стадіону, спортмістечка, пожежного депо, логістичного комплексу, салону продажу автомобілів, СТО, АЗС, заводу або фабрики, будівель та споруд агропромислового комплексу, зернового терміналу, теплично-оранжерейного комплексу, інженерних споруд (котелень, теплопунктів, ін.) та мереж, термомодернізації будівель), виконує технічну інвентаризацію (квартир, індивідуальних і багатоповерхових будинків, інженерних мереж), розробляє технічні умови щодо застосування нових будівельних матеріалів і виробів, здійснює проведення експертизи проектної та містобудівної документації.

Інститут є юридичною особою, госпрозрахунковим підприємством і здійснює свою діяльність на основі Статуту та у відповідності до діючого законодавства України. Основні види дiяльностi за КВЕД:

Особливістю інституту є його комплексність і багатопрофільність - це провідна організація в системі Мінрегіону України з науково-дослідної та проектної роботи в галузі цивільного сільського будівництва, а також в сфері впровадження нових технологій комп’ютерного проектування.

Інститут має Свідоцтво про державну атестацію наукової установи і віднесений до категорії «А» (організація, що визначає державну науково-технічну політику).

Інститут визначений Мінрегіоном як базова організація з таких пріоритетних напрямків науково-технічної діяльності:

Ця діяльність має загальногосподарське значення та спрямована на реалізацію Указів Президента України «Про першочергові заходи щодо підтримки розвитку соціальної сфери села», «Про основні засади розвитку соціальної сфери села», Державних програм підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім», «Доступне житло», Комплексної державної програми енергозбереження України, Національної програми інформатизації, Міждержавних програм Україна-ЄС «Європейський інструмент розвитку демократії і прав людини», «Підтримка розвитку об’єднаних територіальних громад у Хмельницькій області». На базі Інституту створено Технічний комітет (ТК) із стандартизації «Житлове будівництво» з підкомітетами «Багатоповерхові житлові будинки», «Комплекти та конструктивні системи для повторного використання у житловому будівництві», «Малоповерхові односімейні і блоковані житлові будинки», «Реконструкція та капітальний ремонт житлових будинків». Крім того, Інститут виконує функції секретаріату 2-го підкомітету «Планування сільських поселень» Технічного комітету ТК-314 «Планування територій та населених пунктів».

В Інституті розробляються нові нормативні документи, гармонізовані з європейськими, – державні будівельні норми в сфері містобудівного проектування та цивільного будівництва з урахуванням потреб різних верств населення, в т.ч. й інвалідів; державні стандарти України, технічні умови, рекомендації з проектування, посібники (зокрема, 4 науково-практичні посібники навчального курсу до професійної атестації архітекторів з програми їх підготовки до сертифікації).

В Інституті склались і функціонують наукові школи, 7 фахівців Інституту мають наукові ступені кандидатів наук, є членами секції та науково-технічної ради Мінрегіону, входять до складу експертної комісії міністерства з проведення експертизи науково-дослідних і науково-технічних установ, беруть участь у сертифікації архітекторів та експертів у будівельній галузі, викладають на курсах підвищення кваліфікації, ряд молодих фахівців навчаються в аспірантурі і готують дисертації.

На базі Інституту щорічно проходять виробничу практику студенти Київського національного університету будівництва та архітектури, Національного авіаційного університету, Національного транспортного університету, Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка. Наукові співробітники Інституту виступають керівниками дипломних проектів студентів, а також науковими консультантами при підготовці дисертацій пошукувачами наукових ступенів. Основними замовниками робіт та послуг Інституту є органи державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, юридичні особи всіх форм власності та фізичні особи.

На сьогоднішній день Інститутом укладено та виконується більш ніж 200 договорів (без урахування разових договорів) з органами державної та місцевої виконавчої влади, органами місцевого самоврядування (бюджетні кошти), з державними підприємствами, юридичними та фізичними особами.