ДБН В.2.2-25:2009;ДБН В.2.2-26-2010

Будинки і споруди

 

 

ПІДПРИЄМСТВА ХАРЧУВАННЯ

(ЗАКЛАДИ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА)

ДБН В.2.2-25:2009

Зміна № 2

 

(проект, перша редакція)

 

 

 

 

 

м. Київ 

 

Міністерство розвитку громад і територійУкраїни

 

2019

 

 

 

Сторінка 1

Сторінок 12

 

Зміна №2 ДБН В.2.2-25:2009

Будинки і споруди

ПІДПРИЄМСТВА ХАРЧУВАННЯ

(ЗАКЛАДИ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА)

 

1 РОЗРОБЛЕНО: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-

ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЦИВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА (ДП «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД)

 

  РОЗРОБНИКИ:

2 ВНЕСЕНО:        Департамент з питань проектування об’єктів будівництва, технічного регулювання та науково-технічного розвитку Мінрегіону України

3 ПОГОДЖЕНО:  Міністерство економічного розвитку і торгівлі України лист №        від    

Міністерство охорони здоров’я України лист №      від    

Державна служба України з надзвичайних ситуацій лист № … від  

 

4 ЗАТВЕРДЖЕНО: Наказ  Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від

 

  НАБРАННЯ ЧИННОСТІ:

 

 

 

 

ТЕКСТ ЗМІНИ

 

Розділ 1 «СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ»

Пункт 1.4 Посилання на ДБН 360 замінити посиланням на ДБН Б.2.2-12, посилання на ДБН В.2.2-17 замінити посиланням на ДБН Б.2.2-40, посилання на СанПиН 2605 замінити посиланням на ДСТУ-Н Б В.2.2-27.

Розділ 2 «НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ»

Вилучити такі нормативні посилання:

Сторінка 2

Сторінок 12

 

ДБН В.1.4-1.01-97 СРББ Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні.

ДБН В.1.4-2.01-97 СРББ Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об’єктів будівництва.

ДБН В.2.3-4:2007 Споруди транспорту. Автомобільні дороги.

ДБН В.2.3-5:2007 Споруди транспорту. Вулиці  та дороги населених пунктів.

ДБН В.2.5-27-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд.

ДСТУ EN81-2:2003 Норми безпеки до конструкцій та експлуатації ліфтів. Частина 2. Ліфти гідравлічні (EN81-2:1998, IDT).

ДСТУ EN115:2003 Норми безпеки до конструкцій та експлуатації ескалаторів і пасажирських конвеєрів (EN115:1995, IDT).

НАПБ Б.06.004-2005 Перелік однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежегасіння та пожежної сигналізації.

НАПБ Б.07.025-2004 Пропозиції щодо протипожежного захисту та безпечної експлуатації у випадках надзвичайних ситуацій висотних житлових і громадських будинків, торгових та виставочних центрів, на які відсутні норми проектування.

ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів.

ГОСТ 14202-69 Трубопроводы промышленных предприятий. Опоз-навательная окраска, предупредительные знаки и маркировочные щитки.

СанПиН 42-120-4948-89 Санитарные нормы допустимых уровней инфразвука и низкочастотного шума на территории жилой застройки.

 

Сторінка 3

Сторінок 12

 

СанПиН 42-123-4240-86 Санитарные нормы допустимого количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, и методы их определения.

СанПиН 42-128-87 Санитарные нормы допустимой громкости звучания звукозаписывающих и звуковоспроизводящих устройств.

СН 1304-75 Санитарные нормы допустимых вибраций в жилых помещениях.

СН 2152-80 Санитарно-гигиенические нормы допустимых уровней ионизации воздуха производственных и общественных помещений.

СП 5781-91 Санитарные правила для предприятий продовольственной торговли.

СП 42-123-5777-91 Санитарные правила для предприятий общест-венного питания, включая кондитерские цеха и предприятия, вырабатывающие мягкое мороженое.

 

Замінити такі нормативні посилання:

ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень на ДБН Б.2.2-12:2019 Містобудування. Планування та забудова територій.

ДБН В.1.1-5-2000 Захист від небезпечних геологічних процесів. Будинки та споруди на підроблюваних територіях і просідаючих ґрунтах на
ДБН В.1.1-45:2017 Будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних умовах. Загальні положення.

ДБН В.2.2-17:2006 Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для мало мобільних груп населення на ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення.

Сторінка 4

Сторінок 12

ДБН В.2.5-13-98* Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд на ДБН В.2.5-56:2014 Системи проти-пожежного захисту.

ДСТУ EN81-1:2003 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 1. Ліфти електричні (EN81-1:1998,IDT)на ДСТУ EN81-20:2015 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Ліфти для перевезення пасажирів та вантажів. Частина 20. Ліфти пасажирські та вантажопасажирські (EN81-20:2014,IDT).

СНиП ІІ-12-77 Здания и сооружения. Защита от шума на
ДБН В.1.1-31:2013 Захист територій, будинків і споруд від шуму.

СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий на
ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід і каналізація. Частина І. Проектування . Частина ІІ. Будівництво.

СНиП 2.04.02-85 Водоснабжение. Наружные сети сооружения на
ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування.

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование на
ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція і кондиціонування.

СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания на
ДБН В.2.2-28:2010 Будинки адміністративного та побутового призначення.

ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля на ДСанПіН 203/7524-2003 Державні санітарні правила і норми при роботі з джерелами електромагнітних полів.

ГОСТ 12.04.026 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности на
ДСТУ ENISO7010:2019 (ENISO7010:2012; A1:2014; A2:2014; A3:2014; A4:2014; A5:2015; A6:2016; A7:2017, IDT; ISO7010:2011; Amd1:2012;

Сторінка 5

Сторінок 12

 

Amd2:2012; Amd3:2012; Amd4:2013; Amd5:2014; Amd6:2014; Amd7:2016, IDT) Графічні символи, кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки.

СанПиН 2605-82 Санитарные нормы и правила обеспечения инсоляцией жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки на ДСТУ-Н Б В.2.2-27:2010 Настанова з розрахунку інсоляції об’єктів цивільного призначення.

СанПиН 6027.А-91 Санитарные правила и нормы по применению полимерных материалов в строительстве на ДСанПіН 87/22619-2013 Полімерні та прлімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуютьсяу будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги.

СН 1757-75 Санитарно-гигиенические нормы допустимой напряженности электростатического поля на ДНАОП 0.00-1.29-97 Правила защиты от статического электричества (Правила захисту від статичної електрики).

СН 3077-84 Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки на
ДСН 281/33252-2019 Санітарні норми допустимих рівнів шуму  в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови.

Замінити позначення таких нормативних посилань:

ДБН В.1.1-7-2002 на ДБН В.1.1-7:2016;

ДБН В.1.1-12:2007 на ДБН В.1.1-12:2014;

ДБН В.2.2-9:2009 на ДБН В.2.2-9:2018;

ДБН В.2.2-10:2001 на ДБН В.2.2-10:2019;

ДБН В.2.2-15:2005 на ДБН В.2.2-15:2019;

ДБН В.2.2-16:2005 на ДБН В.2.2-16:2019;

ДБН В.2.2-24:2009 на ДБН В.2.2-24:2019;

Сторінка 6

Сторінок 12

 

ДБН В.2.5-20:2001 на ДБН В.2.5-20:2018;

ДБН В.2.5-24:2003 на ДБН В.2.5-24:2012;

ДБН В.2.5-28:2006 на ДБН В.2.5-28:2018;

ДБН В.2.6-31:2006 на ДБН В.2.6-31:2016;

НАПБ Б.01.007.-2004 на НАПБ Б.01.007.-2014;

НАПБ Б.02.014.-2004 на НАПБ Б.02.014.-2011;

ПУЕ:2009 на ПУЕ:2017;

Додати такі нормативні посилання:

ДБН В.1.1-31:2013 Захист територій, будинків і споруд від шуму;

ДБН В.2.5-77:2014 Інженерне обладнання будинків і споруд. Котельні

ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013 Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму сельбищ них територій;

ДСТУ-Н Б В.1.1-34:2013 Настанова з розрахунку та проектування звукоізоляції огороджувальних конструкцій житлових і громадських будинків;

ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 Настанова з розрахунку шуму в приміщеннях і на територіях.

 

У кінці розділу додати примітку:

Примітка. Чинність норм і стандартів, на які є посилання в цих нормах, перевіряють згідно з офіційними виданнями національного органу з стандартизації – каталогом національних нормативних документів і щомісячними інформаційними покажчиками національних стандартів та Мінрегіону України – каталогом будівельних норм та нормативних документів національного рівня в галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів.

Якщо норма чи стандарт, на які є посилання, замінено новими або до них внесено зміни, треба застосовувати нову норму чи стандарт, охоплюючи всі внесені зміни до них.

Сторінка 7

Сторінок 12

 

Розділ 3 «ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ»

 

Викласти таким чином: «У цих нормах вжито терміни, наведені в ДСТУ 3862: ресторанне господарство РГ, заклад РГ, тип закладу РГ, клас закладу РГ, ресторан, кафе, кафетерій, закусочна (шинок), бар, їдальня, буфет; в ДСТУ 4281: повносервісний заклад РГ, заклад швидкого обслуговування РГ, загальнодоступний заклад РГ, закритий заклад РГ, ресторан-бар, кав’ярня, кафе-бар, кафе-пекарня, нічний клуб, пивна зала, фабрика-заготівельня, фабрика-кухня, домова кухня, ресторан за спеціальними замовленнями (catering); в ДБН В.2.2-9: багатофункціональні будинки.

Нижче подано терміни, додатково вжиті у цих нормах, та визначенняпозначених ними понять.

3.1 розрахунковий показник закладу РГ(потужність)

Місткість - кількість місць в обідній залі.

Продуктивність - кількість страв, які виробляються за зміну.

3.2 фастфуд

Підприємство швидкого харчування зі зменшеним часом вживання та приготування їжі, з спрощеними або скасованими столовими приборами або за межами підприємства

3.3фудкорт

Зона харчування в торгівельному центрі, готелі, аеропорті,на вокзалі або в деяких випадках в окремій будівлі, де відвідувачам пропонують послуги відразу декілька закладів харчування що мають загальну залу для харчування.»

 

 

Розділ 4 «ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ»

Сторінка 8

Сторінок 12

 

Таблиця 1 Рядок 15 колонка 1 Вилучити речення «(згідно з термінами 3.15)»

Пункт 4.1.8 Посилання на ДБН В.1.1-5 замінити на ДБН В.1.1-45.

Пункт 4.1.9 Посилання на СП 42-123-5777 вилучити.

 

Розділ 5 «РОЗМІЩЕННЯ БУДИНКІВ, ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ»

 

Пункт 5.1.6 з урахуванням зміни 1 замінити «150 місць» на «250 місць» посилання на «п.2.50»  ДБН В.2.2-15 замінити на «п.5.42».

Пункт 5.1.9 Посилання на ДБН 360 замінити на ДБН Б.2.2-12.

Пункт 5.1.10Посилання на СНиП 2.09.04 замінити на ДБН В.2.2-28.

Пункт 5.2.1Посилання на ДБН 360 замінити на ДБН Б.2.2-12.

Пункт 5.2.5Посилання на ДБН 360 замінити на ДБН Б.2.2-12.

Пункт 5.2.7Посилання на ДБН В.2.-17 замінити на ДБН В.2.2-40.

 

Розділ 6 «ОБ´ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ»

 

Пункт 6.1.1 Слова «згідно з вимогами СП 42-123-5777 та СП 5781» вилучити.

Пункт 6.1.2Посилання на ДБН В.2.-17 замінити на ДБН В.2.2-40.

Пункт 6.1.16 Посилання на СанПиН 6027.А замінити на ДСанПіН 87/22619.

Таблиця 2 Додати колонку 11 «Фудкорт» рядок 1 «*», рядок 2 «+», рядок 3 «*», рядок 4 «*», рядок 5 «*2)», рядок 6 «*», рядок 7 «+», рядок 8 «*», рядок 9 «*», рядок 10 «*», рядок 11 «*», рядок 12 «+», рядок 13 «*», рядок 14 «*», рядок 15 «*», рядок 16 «+2)», рядок 17 «*», рядок 18 «*»; колонка 8 рядок 12 замінити «+7)» на «+»; колонка 9 рядок 12 замінити «+7)» на «+»; колонка 10 рядок 12 замінити «*» на «+».

Сторінка 9

Сторінок 12

 

Пункт 6.2.2.2Викласти в новій редакції: «У підприємствах харчування (закладах РГ) незалежно від типу і класу в обідніх залах куріння заборонено. Дозволяється проектувати окремі приміщення де дозволено куріння, в яких слід передбачати автономну вентиляційну систему з очищенням повітря».

Пункт 6.2.2.3слова «У кафе молодіжному слід передбачати приміщення Ради кафе з розрахунку 0,1 м2 на одне місце в залі;» вилучити.

Таблиця 3Колонка 1 рядок 4 додати «**)», рядок 5 додати «**)  для мало мобільних груп населення згідно з 7.2.19 ДБН В.2.2-40 для 5% загальної місткості закладу».

Пункт 6.2.3.4 Примітка 2 Цифру 100 замінити на 50.

Пункт 6.3.1.17вилучити.

Пункт 6.3.2.8 Посилання  на СН 3077 замінити на ДСН 281/33252.

Пункт 6.3.2.13Речення «Матеріал покриття стелажів повинен відповідати нормам, регламентованим в СанПиН 42-123-4240» вилучити.

Пункт 6.3.2.14 Викласти в новій редакції «Для харчових відходів слід використовувати утилізатори для переробки харчових відходів, що встановлюються в мийній столового посуду».

Пункт 6.3.2.16  Посилання  на СН 3077 замінити на ДСН 281/33252 і

слова «та вібрації відповідно до СН 1304 в прилеглих житлових і громадських приміщеннях» вилучити.

Пункт 6.3.3.2 Посилання на СНиП 2.09.04 замінити на ДБН В.2.2-28.

Розділ 7 «ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ»

Пункт 7.1.1Посилання на СНиП 2.04.01 замінити на ДБН В.2.5-64.

Пункт 7.1.3 Речення «У камері харчових відходів необхідно передбачати мийку для бачків і раковину» вилучити.

Сторінка 10

Сторінок 12

 

Пункт 7.1.6, абзац 1 Вилучити слова «поза будівлею»; абзац 2 викласти в новій редакції «- уловлювачі жиру – для підприємств харчування на сировині та напівфабрикатах;

Пункт 7.2.1 Посилання на СНиП 2.04.05 замінити на ДБН В.2.5-67.

Пункт 7.2.3 доповнити абзацом: «Дозволяється використовувати систему опалення будинку в який вбудовується заклад РГ при повному збереженні існуючої системи опалення.»

Пункт 7.2.6Речення «- охолоджувальних камер для зберігання харчових відходів» вилучити

Пункт 7.3.4Посилання на СНиП 2.04.05 замінити на ДБН В.2.5-67, посилання на СНиП 2.04.01 замінити на ДБН В.2.5-64, посилання на
ДБН В.2.5-13  замінити на ДБН В.2.5-56, посилання на СНиП ІІ-35 замінити на ДБН В.2.5-77.

Пункт 7.5.1 Посилання на ДСТУ EN81-1 замінити на ДСТУ EN81-20, посилання на ДСТУ EN81-2 вилучити.

Пункт 7.5.2 Посилання на ДСТУ EN115 вилучити.

 

Розділ 8 «САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ВИМОГИ»

 

Пункт 8.1 Слова «вимогами СП 42-123-5777 і» вилучити.

Пункт 8.3Абзац 1 посилання на ДБН В.1.4-1.01 та ДБН В.1.4-2.01 вилучити; Абзац 3 слова «вище нормативів, регламентованих СанПиН 42-123-4240» вилучити; Абзац 4 посилання на СанПиН 6027.А замінити на ДСанПіН 87/22619; Абзац 5 слова «відповідати вимогам СП 42-123-5777» вилучити.

Пункт 8.5Абзац 1 посилання на СН 3077 замінити на ДСанПіН 281/

 

 

Сторінка 11

Сторінок 12

 

33252, слова «та вібрації від зовнішніх джерел згідно з вимогами СН 1304» вилучити; Абзац 3 посилання на СН 3077 замінити на ДСанПіН 281/33252,

посилання на СНиП ІІ-12 замінити на ДБН В,1,1-31, посилання на СН 1304 та СанПиН 42-120-4948 вилучити, Абзац 4 вилучити.

Пункт 8.6Посилання на СН 3077 замінити на ДСанПіН 281/33252, посилання на СН 1304 вилучити.

Пункт 8.7Посилання на СН 1757 замінити на ДНАОП 0.00-1.29.

Пункт 8.8Посилання на ГОСТ 12.1.006 замінити на ДСанПіН 203/7524.

Пункт 8.9 Слова  «згідно з СН 2152» вилучити.

 

Розділ 9 «ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА»

Пункт 9.15 Посилання на ДБН В.2.5-13 замінити на ДБН В.2.5-56, посилання на НАПБ Б.06.004 вилучити.

Пункт 9.16Посилання на СНиП 2.04.01 замінити на ДБН В.2.5-64, посилання на СНиП 2.04.02 замінити на ДБН В.2.5-74.

Пункт 9.17Посилання на СНиП 2.04.05 замінити на ДБН В.2.5-67.

 

Розділ 10 «ВИМОГИ ДО ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ»

Пункт 10.3 Посилання на СНиП 2.04.05 замінити на ДБН В.2.5-67.

 

ДОДАТОК В

Пункт В.3 в кінці додати слова«згідно з п.7.2.19 ДБН В.2.2-40».

Пункт В.6посилання на 7.2 ДБН В,2.2-17 замінити на п.7.2.3 ДБН В.2.2-40.

Пункт В.7Слова «розділів 6.5 і 6.6 ДБН В.2.2-17» замінити на «підрозділ 11.4 та п.7.2.19 ДБН В.2.2-40».

Сторінка 12

Сторінок 12

 

ДОДАТОК Г

Рядок 7 Підприємства швидкого обслуговування: позначити як «7А» та додати «фастфуди та фудкорти»

Остання сторінка Перед ключовими словами надати «Код УКНД 91.040.20».

 

Науковий керівник розробки,

провідний науковий співробітник                               О.П. Московських

 

Відповідальний виконавець,

учений секретар                                                           Я.А Бурачок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

До першої редакції проекту Зміни №2 до БДН В.2.2-25:2009

«Підприємства харчування (Заклади ресторанного господарства)

 

 1. Підстава  для розроблення зміни №2 до будівельних норм

             

           Підставою для  розроблення проекту Зміни №2 ДБН є:

 • Закон України «Про будівельні норми»;
 • Наказ Мінрегіону від 13.05.2019 р. №110;
 • Договір від 25.07.2019 р. №16-59/2019 між Мінрегіоном і ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ  «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЦИВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА «УРКНДПІЦИВІЛЬБУД».

 

 1. Призначення та завдання проекту Зміни №2 до ДБН

          

         При розроблення проекту Зміни №2 до ДБН В.2.2-25:2009 «Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства)» необхідно опрацювати, зокрема, такі питання:

 • щодо сфери застосування ДБН (відсутні норми на капітальний ремонт і технічне переоснащення);
 • виключення вимог, що є предметом нормативно-правових актів і зумовлюють корупційні ризики;
 • розміщення закладів харчування у супермаркетах;
 • перегляд вимог до витрат води;
 • розмежування санвузлів з кімнати для персоналу;
 • влаштування закладів ресторанного господарства в торгових центрах, інших громадських будівлях;
 • щодо розвантажувальних зон закладів харчування, які розміщені в житлових будинках;
 • щодо освітлення закладів харчування, які розміщені в житлових будинках;
 • щодо доцільності спільної з будинком системи опалення;
 • встановлення пожежних гідрантів  (щоб були з приладами обліку води, а також забезпечити облаштування поливу пожежної стоянки);
 • щодо розміщення вхідних груп;
 • обмеження кількості кондиціонерів на одиницю площі, перегляд норми розміщення кондиціонерів біля газопроводів;
 • перегляд розрахунку шляхів евакуації;
 • розмежування приміщень закладів підприємств харчування за кількістю місць;
 • щодо обов’язкового розміщення у всіх закладах підприємств харчування приміщення для харчових відходів;
 • врегулювання вимог до фастфудів і фудкортів;
 • щодо прокладання каналізаційних труб і жировловлювачів;
 • щодо влаштування під’їздів, підходів, пандусів з урахуванням вимог ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»;
 • стосовно пропозицій від юридичних і фізичних осіб до проекту зміни до ДБН за результатами «круглих столів».

 

 1. Характеристика об’єктанормування

       

         Об’єктом нормування є будівлі підприємств харчування (закладів ресторанного господарства).

         Розробка проекту зміни ДБН повинна відповідати вимогам ДСТУ Б А.1.1-91:2008 «Система стандартизації та нормування в будівництві. Вимоги до побудови, видання, оформлення та видання будівельних норм» і ДСТУ Б А.1.1-92:2008 «Система стандартизації та нормування в будівництві. Вимоги до оформлення документів при розробленні будівельних норм».

 

 1. Набрання чинності Зміни №2 до ДБН

            

            Імовірна дата набуття чинності – 01.01.2020 р.

 

 1. Взаємозв’язок з іншими нормативними документами

       

        Розроблюваний проект Зміни ДБН пов’язаний з: Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність», «Про будівельні норми», «Про внесення змін до деяких  законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності»; враховувати ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» і ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

        Прийняття проекту Зміни державних будівельних норм не потребує перегляду чи скасування нормативних документів або державних будівельних норм.

 

 1. Джерела інформації

            

            Конституція України;

            Закон України «Про архітектурну діяльність»;

            Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

            Закон України «Пробудівельні норми»;

            Закон України від 17.02.2011 р. №3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності»;

            Закон України від 05.11.2009 р. №1704- VI «Про будівельні норми»;

            Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;

            ДСП №173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;

            ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»;

            ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди. Основні положення»;

            ДБН В.2.5-28:2018 «Природне і штучне освітлення».

 

 

 

 

Т.в.о. директора

ДП «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД»                                           Р.В.Старинець

 

 

Науковий керівник розробки,

          провідний науковий співробітник                                   О.П.Московських

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

 

 

 

 

Будинки і споруди

 

С  У  Д  И

 

ДБН  В.2.2-26:2010

 

Зміна №2

(проект, перша редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ

Міністерство розвитку громад і територій України

2019


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністерство розвитку громад і територій України, 2019

 

 

Видавець нормативних документів у галузі будівництва
і промисловості будівельних матеріалів Міністерства розвитку громад і територій України
Державне підприємство «Укрархбудінформ»

 

 

Зміна №2 ДБН В.2.2-26:2010

Будинки і споруди

СУДИ

 

1 РОЗРОБЛЕНО: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-

ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЦИВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА (ДП «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД)

 

   РОЗРОБНИКИ:

2 ВНЕСЕНО:        Департамент з питань проектування об’єктів будівництва, технічного регулювання та науково-технічного розвитку Міністерства розвитку громад та територій України

3 ПОГОДЖЕНО:  Міністерство охорони здоров’я України лист №      від    

Державна служба України з надзвичайних ситуацій лист № … від  

Державна судова адміністрація України лист № … від  

Державна служба України з надзвичайних ситуацій лист №      від    

Вищий адміністративний суд України лист №      від    

Вищий господарський суд України лист №      від    

Верховний суд України лист №      від    

Міністерство внутрішніх справ України лист №      від    

Служба безпеки України лист №      від    

Генеральна прокуратура України лист №      від    

Державний департамент України з питань виконання покарань лист №      від    

 

4 ЗАТВЕРДЖЕНО: Наказ  Міністерства розвитку громад та територій України від

 

  НАБРАННЯ ЧИННОСТІ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕКСТ ЗМІНИ

 

Розділ 1  «СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ»

Пункт 1.1викласти у новій редакції:

«Ці будівельні норми поширюються на місцеві та апеляційні суди. Для Верховного Суду та вищих спеціалізованих судів, що діють у системі судоустрою України, ці норми мають рекомендаційний характер».

Пункт 1.2викласти у новій редакції:

«Ці будівельні норми встановлюють вимоги до проектування та будівництва нових будівель під місцеві та апеляційні суди. Для Верховного Суду та вищих спеціалізованих судів, що діють у системі судоустрою України, ці норми мають рекомендаційний характер.

Для реконструкції та реставрації під суди будівель, а також приміщень, вбудованих у будівлі іншого призначення, ці норми рекомендовані»

 

Розділ 2 «НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ»

Додати нормативні посилання:

ДБН В.1.2-4:2006 Інженерно-технічні заходи цивільного захисту

ДБН-В 1.2-11:2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Економія енергії

ДСТУ-Н Б А.2.2-13:2015 Енергетична ефективність будівель. Настанова з проведення енергетичної оцінки будівель

 

Вилучити наступні нормативні посилання:

ДБН В.1.2-10-2005 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму.

ДБН В.1.2-14-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ.

ДБН В.1.4-1.01-97 СРББ Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні.

ДБН В.1.4-2.01-97 СРББ Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об’єктів будівництва.

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні.

ДСТУ Б В.1.1-4-98 Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги.

ДСТУ Б В.1.1-11:2005 Захист від пожежі. Електричні кабельні лінії. Метод випробувань на вогнестійкість.

ДСТУ EN 81-2:2003 Норми безпеки до конструкцій та експлуатації ліфтів. Частина 2. Ліфти гідравлічні (EN 81-2:1998, IDT).

ДСанПіН 3.3.2.007-98 Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин.

СаНПин 2605-82 Санитарные нормы и правила обеспечения  инсоляцией  жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки.

 

Замінити такі нормативні посилання:

ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень на: ДБН Б.2.2-12:2019 Містобудування. Планування та забудова територій.

ДБН А.2.2-2-96 Проектування. Технічний захист інформації. Загальні вимоги до організації проектування та проектної документації для будівництва на: ДСТУ 3396.0-96 Захист інформації. Технічний захист інформації. Основні положення.

ДБН В.1.1-5-2000 Захист від небезпечних геологічних процесів. Будинки та споруди на: підроблюваних територіях і просідаючих ґрунтах на ДБН В.1.1-45:2017 Будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних умовах. Загальні положення.

ДБН В.2.2-17:2006 Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для мало мобільних груп населення на: ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення.

ДБН В.2.5-13-98* Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд на: ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту.

ДБН В.2.5-27-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд на ДБН В.2.5-82:2016 Електробезпека в будинках і спорудах. Вимоги до захисних заходів від ураження електричним струмом.

ДСТУ EN 81-1:2003 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 1. Ліфти електричні (EN 81-1:1998, IDT) на ДСТУ EN 81-20:2015 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Ліфти для перевезення пасажирів та вантажів. Частина 20. Ліфти пасажирські та вантажопасажирські (EN 81-20:2014, IDT)

СНиП ІІ-35-76 Котельные установки на ДБН В.2.5-77:2014 Котельні

ДСанПіН 1139-2012 Полімерні та прлімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги. на ДСанПіН 87/22619-2013 Полімерні та прлімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги.

СН 3077-84 Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки на:
ДСН 281/33252-2019 Санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови

Замінити позначення наступних нормативних посилань:

ДБН В.1.1-7-2002 на ДБН В.1.1-7:2016;

ДБН В.1.1-12:2007 на ДБН В.1.1-12:2014;

ДБН В.2.2-9:2009 на ДБН В.2.2-9:2018;

ДБН В.2.2-16:2005 на ДБН В.2.2-16:2019;

ДБН В.2.5-28:2006 на ДБН В.2.5-28:2018;

ДБН В.2.6-31:2006 на ДБН В.2.6-31:2016;

НАПБ Б.01.007.-2004 на НАПБ Б.01.007.-2014;

ПУЕ:2009 на ПУЕ:2017.

У кінці розділу додати примітку:

Примітка. Чинність норм і стандартів, на які є посилання в цих нормах, перевіряють згідно з офіційними виданнями національного органу з стандартизації – каталогом національних нормативних документів і щомісячними інформаційними покажчиками національних стандартів та Мінрегіону України – каталогом будівельних норм та нормативних документів національного рівня в галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів.

Якщо норма чи стандарт, на які є посилання, замінено новими або до них внесено зміни, треба застосовувати нову норму чи стандарт, охоплюючи всі внесені зміни до них.

 

Розділ 3 «ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ»

Перед першим реченням додати нове речення: «У цих нормах вжито терміни, наведені в Кодексі цивільного захисту України: захисні споруди цивільного захисту, інженерно-технічні заходи цивільного захисту, споруди

подвійного призначення.»

Пункт 3.5Посилання на ДБН В.2.2-17 замінити на: ДБН В.2.2-40.

Розділ 3 доповнити пунктами:

«3.14  вхідний публічний простір в форматі «open space» - центральний вестибюль

Відкритий багатофункціональний простір без стін і перегородок для необмеженого безбар'єрного доступу відвідувачів суду до послуг інформації, консультацій, подання та реєстрації заяв і інших документів, спрямування до потрібного фахівця суду чи приміщення та виявлення службами безпеки вразливих осіб і підозрілої поведінки відвідувачів суду тощо. Включає зони, інформації, інтегрованої рецепції, відпочинку, дитячої зони, туалетів, гардеробів, камер схову тощо.

3.15  зал судових засідань підвищеної безпеки

Зал судових засідань з підвищеним рівнем безпеки для розгляду резонансних кримінальних справ одночасно з багатьма небезпечними підозрюваними (підсудними), засудженими та з можливістю присутності представників засобів масової інформації.

3.16  інтегрована рецепція

Зона вхідного публічний простору будівлі суду у складі інтегрованої стійки реєстрації (ІСР), столів для заповнення форм документів, каси чи терміналів, банкоматів для оплати послуг, копіювальний апарат. Функція: приймання та забезпечення обробки документів, інформація, консультації, оперативне управління потоками відвідувачів та виявлення уразливих осіб і підозрілої поведінки відвідувачів суду.

3.17  інтегрована стійка реєстрації (ІСР)

Складова частина приміщень канцелярії суду в зоні інтегрованої рецепції вхідного публічного простору в форматі «open space». Включає секцію з пониженою стільницею для обслуговування осіб з інвалідністю на кріслах колісних.

3.19  кафедра для допитів свідків

Місце для свідка, якого допитують у залі судових засідань. Облаштоване за типом трибуни.

 

3.20  кімната для медіації

Приміщення (перемовна) для альтернативного урегулювання конфлікту, примирення між сторонами судового процесу поза межами залу судового засідання»

3.21  «підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений»

Узагальнене визначення однієї зі сторін кримінального провадження з боку захисту [16], що використовується у цих нормах.

3.22  приміщеннядля уразливих осіб

Приміщення для надання показань (свідчень) прихованими свідками, потерпілими і іншими уразливими особами, у тому числі дітями чи підлітків, що стали свідками чи самі постраждали від насильницьких злочинів, і дають показання дистанційно, зі зміною голосу, без особистої присутності в залі судових засідань».

 

Розділ 4 «ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ»

Пункт 4.3 Посилання на ДБН В.2.2-17 замінити на ДБН В.2.2-40.

 

Розділ 5 «ВИМОГИ ДО ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ»

Пункт 5.1Вилучити посилання на СанПин 2605; посилання на ДБН А.2.2-2 замінити на ДСТУ 3396.0, посилання на ДБН 360 замінити на ДБН Б.2.2-12, посилання на СН 3077 замінити на ДСН 281/33252.

Пункт 5.5 абзац 5 викласти в новій редакції: «Місця для куріння розташовувати в зоні головного входу, ближче до периметру земельної ділянки, подалі від вікон, що відкриваються, та систем забору повітря для захисту осіб, що не палять, від «пасивного паління»). Місця для куріння відділяти від решти території прозорою огорожею та облаштовувати урнами».

Пункт 5.6Посилання на ДБН 360 замінити на: ДБН Б.2.2-12.

Пункт 5.7, абзац 2 в кінці додати слова:«, згідно з ДБН В.2.2-40.», абзац 4 слово «інвалідів» замінити на «осіб з інвалідністю», слова «інвалідів зору» замінити на «осіб з інвалідністю по зору»; абзац 5 викласти в новій редакції: «Місця для куріння розташовувати в зоні головного входу, ближче до периметру земельної ділянки, подалі від вікон, що відкриваються, та систем забору повітря для захисту осіб, що не палять, від «пасивного паління»). Місця для куріння відділяти від решти території прозорою огорожею та облаштовувати урнами».

Пункт 5.8Посилання на ДБН 360 замінити на ДБН Б.2.2-12.

Пункт 5.10Посилання на ДБН 360 замінити на ДБН Б.2.2-12.

Пункт 5.11Додати новий абзац: «В зоні обмеженого доступу передбачити місце для куріння підозрюваних, обвинувачених (підсудних), засуджених. Місце для куріння облаштовувати урнами».

 

Розділ 6 «ОБ´ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ»

Пункт 6.1.3, абзац 3 після слова «харчуванння» додати слова: «, приміщення для дистанційного надання показань прихованими свідками, потерпілими та іншими уразливими особами;».

Пункт 6.1.5Посилання на ДБН В.1.1-5 замінити на: ДБН В.1.1-45

Пункт 6.1.6доповнити  абзацом: «Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду та судові палати цього суду для здійснення правосуддя в першій інстанції не можуть розміщуватися в одній будівлі. Вищий антикорупційний суд, його палати та апарат не можуть розміщуватися в одній будівлі разом з іншими судами, державними органами, іх територіальними, структурними підрозділами, представництвами, органами місцевого самоврядування, установами, організаціями».

Пункт 6.1.7по всьому пункту слово «вестибюль»замінити на: «вхідний публічний простір в форматі «open space» - центральний вестибюль». 

Пункт 6.1.14, абзац 1викласти у новій редакції: «Приміщення для підозрюваних, обвинувачених (підсудних), засуджених і конвою розміщувати тільки на першому поверсі (при реконструкції існуючих будівель допускається розміщувати в цокольному поверсі) при наявності окремого евакуаційного виходу з цих приміщень безпосередньо назовні, але обов’язково в службову зону території судової установи».

Пункт 6.1.15Посилання на ДБН В.2.2-17 замінити на ДБН В.2.2-40.

Пункт 6.1.15 доповнити абзацом: «Вхідні двері обладнати механізмом автоматичного відкривання дверей. Передбачити достатньо місця між вхідними дверима та контрольно-пропускним пунктом з рамою металошукача та турнікетами для розташування осіб з інвалідністю на кріслах колісних в очікуванні перевірки».

6.1.16Посилання на ДБН В.2.2-17 замінити на ДБН В.2.2-40.

Підрозділ 6.1долучити пункт:

«6.18 «У складі будівель судів передбачаються захисні споруди цивільного захисту або подвійного призначення згідно з вимогами Кодексу цивільного захисту України, ДБН В.1.2-4 та ДБН В 2.2-5.

Проектування захисних споруд цивільного захисту, за винятком тих, що повинні перебувати у постійній готовності до використання за призначенням, здійснюється з урахуванням використання таких споруд у мирний час для господарських, культурних і побутових потреб.

Під час проектування захисних споруд цивільного захисту та споруд подвійного призначення враховуються вимоги ДБН В.2.2:40 щодо доступності та передбачення у таких спорудах не менше 10 % місць для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення».

Пункт 6.2.1.1, абзац 2 доповнити реченням: «Один із залів судових засідань для розгляду кримінальних справ (з найбільшою для даного суду місткістю) визначати та обладнати як такий, що матиме підвищений рівень безпеки. За завданням на проектування передбачати один зал судових засідань для розгляду кримінальних справ з підвищеним рівнем безпеки на декілька судів одного населеного пункту».

Пункт 6.2.1.3, абзац 2 Слова«або суддів і народних засідателів (при запровадженні участі народних засідателів у здійсненні правосуддя)»вилучити.

Пункт 6.2.1.4, абзаци 2, 3 та 4викласти в новій редакції:

«При цьому глибина підзони для головних учасників судового процесу (суду у складі судді одноособово або колегії суддів) у місцевих та окружних судах повинна бути не менше ніж 2,0 м. Мінімальна глибина підзони для решти учасників процесу коливається від 2,5 м (для залів з числом місць для відвідувачів – до 50) до 4,5 м (для залів з числом місць для відвідувачів – 50 і більше осіб, розрахованих на розгляд резонансних справ).

Глибина підзони для головних учасників судового процесу в апеляційних судах (суду у складі колегії суддів або присяжних при запровадженні участі присяжних у здійснення правосуддя) і Вищих спеціалізованих судах (суду у складі колегії суддів) повинна бути не менше ніж 2,5 м.

Ширина залу судових засідань при розміщенні колегії суддів у складі 5 чи більше непарної кількості суддів повинна становити не менше ніж 9,0 м.», абзац 6 слово «інваліди» замінити на: «особи з інвалідністю»; абзац 6 викласти у новій редакції: «Планування процесуальної зони слід визначати виходячи з того, що особи з інвалідністю на кріслах колісних можуть бути серед суддів, позивачів, відповідачів, секретарів судового засідання та присяжних.»

Пункт 6.2.1.4, абзац 5, перше речення після слова «присяжних»доповнити словами: «, при кількості присяжних більше 3-х,»і далі за текстом.

Пункт 6.2.1.4, абзац 5 доповнити реченням: «Площу залів судових засідань для розгляду кримінальних справ за участю більше 5-и присяжних, слід збільшувати не менше ніж на 12,0 м2».

Пункт 6.2.1.4, абзац 6викласти в новій редакції: «Планування процесуальної зони слід визначати виходячи з того, що особи з інвалідністю на кріслах колісних, можуть бути серед суддів, секретарів судового засідання, позивачів, відповідачів, присяжних та підозрюваних, обвинувачених (підсудних), засуджених. Ширину дверей до залів, нарадчих кімнат суддів та присяжних, проходів між меблями приймати за ДБН 2.2-40».

Пункт 6.2.1.5, абзац 2 доповнити реченням: «У залах судових засідань з підвищеним рівнем безпеки для розгляду кримінальних справ бар'єр доповнити встановленням перегородки із захисного ударотримкого скла на всю ширину та висоту залу».

Пункт 6.2.1.5, абзац 3 доповнити реченням: «Уклон і ширину пандусу приймати за ДБН 2.2-40».

Пункт 6.2.1.5, доповнити новим абзацом «Хоча б в одному із залів судових засідань будівлі суду, де головні учасники судового процесу розташовуються на подіумі, слід передбачати пандус на рівень подіуму з уклоном і шириною зручною для користування особами з інвалідністю на кріслах колісних згідно з вимогами ДБН 2.2-40».

Пункт 6.2.1.7, абзац 4 викласти у новій редакції: «Не менше 5%загальної кількості місць для відвідувачів у залах судових засідань повинні бути передбачені для МГН (осіб з інвалідністю, що пересуваються на кріслах колісних). Площу на одну особу з інвалідністю, що пересуваються на кріслах колісних, визначати за ДБН В.2.2-40. Місця слід розміщувати в перших чи окремих рядах, забезпечуючи діаметр зони для самостійного розвороту крісла колісного за вимогами ДБН В.2.2-40».

Пункт 6.2.1.8,абзаци 2 і 3 викласти у новій редакції: «До залу судових засідань  для  розгляду  кримінальних  справ  повинно бути передбачено не менше чотирьох окремих входів. Три з них з боку процесуальної зони – службовий вхід для учасників судового процесу, вхід до нарадчої кімнати і спеціальний вхід для підозрюваних, обвинувачених (підсудних), засуджених з конвоєм, а в залах судових засідань з підвищеним рівнем безпеки для розгляду кримінальних справ – окремі входи безпосередньо з коридору до боксів для тримання підозрюваних, обвинувачених (підсудних), засуджених у залі. Окремі входи до залу судових засідань передбачати для відвідувачів і з кімнат для свідків.

Бажано, щоб службовий вхід для учасників судового процесу розміщувався в протилежній стороні від підзони для підозрюваних, обвинувачених (підсудних), засуджених. Вхід для підозрюваних, обвинувачених (підсудних), засуджених повинен бути розміщений максимально близько до боксів.

В залах судових засідань з підвищеним рівнем безпеки для розгляду кримінальних справ вхід для підозрюваних, обвинувачених (підсудних), засуджених запроваджувати безпосередньо з коридору до боксів. Лава для підозрюваних, обвинувачених (підсудних), засуджених повинна складатися з окремих відділень для кількох підозрюваних, обвинувачених (підсудних), засуджених і повинна передбачати виведення кожного з підозрюваних, обвинувачених (підсудних), засуджених незалежно від інших. У відділеннях повинно бути вікно з ударостійкого скла. Кількість відділень повинна бути максимальною, яку дозволяє розмір судового залу, і відповідати кількості камер утримання. Враховуючи середню кількість підозрюваних, обвинувачених (підсудних), засуджених у кримінальній справі в Україні, їх кількість повинна бути від 4 до 12. Кожне відділення повинно мати обладнання для спілкування із судом та захисником.

Відповідачі повинні заходити та виходити із лави підозрюваних, обвинувачених (підсудних), засуджених прямо з коридору. Двері між лавою підозрюваних, обвинувачених (підсудних), засуджених і коридором повинні мати шлюз».

Пункт 6.2.1.8,доповнити абзацом:«При запровадженні участі присяжних у здійснення правосуддя (кількість присяжних більше 5-и) передбачати окремий вхід для присяжних до залу та вхід до їх нарадчої кімнати з кімнатою для відпочинку».

Пункт 6.2.1.9 доповнити реченням: «При цьому, зал судових засідань для розгляду кримінальних справ слід визначати та обладнати як такий, що матиме підвищений рівень безпеки».

Пункт 6.2.2.1 після слів «присяжних у здійсненні правосуддя),»доповнити словами:«кімната для медіації».

Пункт 6.2.2.2, абзац 6, речення 2 позначення«24м2» замінити на: «12м2».

Пункт 6.2.2.2, абзац 6, доповнитиреченням: «При нарадчій кімнаті (кількість присяжних більше 5-и) передбачати кімнату для відпочинку площею не менше ніж 9,0 м2».

Пункт 6.2.2.4, абзац 5виключити та надати наступні абзаци:

«Додаткові окремі приміщення слід передбачати для давання показань свідками, що не можуть з ряду причин бути присутніми безпосередньо в залі судових засідань під час судового процесу. Це приміщення для свідків, які перебувають під захистом, іноземних громадян, потерпілих і інших уразливих осіб, у тому числі дітей та підлітків, які стали свідками чи самі постраждали від насильницьких злочинів. Площа приміщень повинна бути не меншою ніж 12,0 м2. Кількість приміщень визначається завданням на проектування, але не менше по одному (для дорослих та неповнолітніх) на будівлю суду. Приміщення розташовувати у службовій частині будівлі суду для виключення одержання інформації про особу свідка та запобігання конфліктним ситуаціям, зоровим контактам з підозрюваними, обвинуваченими (підсудними), засудженими.

Для безпечного дистанційного надання свідчень прихованими свідками, потерпілими та іншими уразливими особами через відеоконференцзв'язок у режимі онлайн із залом судових засідань приміщення слід обладнати аксесуарами для спотворення голосу та приховування обличчя. У приміщеннях передбачати встановлення кнопки для виклику допомоги у надзвичайних ситуаціях. Приміщення обладнати світловими індикаторами або дисплеями, що попереджують про конвоювання ззовні повз приміщення підозрюваних, обвинувачених (підсудних), засуджених.

Для надання свідчень неповнолітніми свідками, маленькими дітьми слід передбачати окреме приміщення, з природним освітленням, комфортне для дітей, з відповідними віку меблями (двох розмірів: для підлітків і малюків), іграшками, книгами, ковдрами, подушками, кольоровою гамою стін тощо. Для уникнення  психологічних травм у дітей приміщення слід обладнати непомітними відеокамерами, мікрофонами. При приміщенні передбачати санвузол площею не менше ніж 2,0 м2 та питний фонтанчик чи кулер. За завданням на проектування можливе використання спеціального одностороннього дзеркального вікна, що захищає дитину від психологічної травми, спричиненої необхідністю особистої зустрічі з порушником, забезпечуючи при цьому право підозрюваного, обвинуваченого (підсудного), засудженого на очну ставку з особами, які свідчать проти нього/неї.

За завданням на проектування приміщення для безпечного дистанційного надання свідчень прихованими свідками, потерпілими та іншими уразливими особами, можливо передбачати не в кожному загальному суді, а на декілька судів одного населеного пункту. Можливе використання мобільного підрозділу для дистанційного відібрання свідчень у громадян малонаселених сільських районів за місцем їх проживання».

Пункт 6.2.2.4 доповнити новим абзацом: «Для можливості вирішення справи за участі судді шляхом примирення поза межами залу судового засідання слід передбачати кімнату для медіації (перемовну) для наради. Площу кімнати приймати не менше ніж 9,0 м2. Кімнату забезпечити відеоконференцзв'язком з залом судових засідань. Інтер'єр та меблі кімнати для медіації повинні сприяти взаємодії, а не конфронтації сторін (овальні меблі, однакові крісла, стільці, пристрої тощо)».

Пункт 6.4.2, перший абзац, замість «при вестибюлі»надати: «при вхідному публічному просторі в форматі «open space» - центральному вестибюлі».

Пункт 6.4.4, абзац 3 викласти у новій редакції: «Співробітники, що приймають та реєструють документи відвідувачів, надають інформацію, спрямовують відвідувачів до потрібних приміщень чи фахівців суду, працюють за інтегрованою стійкою реєстрації (ІСР) канцелярії. Площу на одного співробітника за ІСР приймати не менше ніж 6.0 м2. При цьому, самі приміщення канцелярії доцільно розташовувати суміжно, за ІСР, за стіною вхідного публічного простору. Одна з секцій ІСР повинна мати понижену стільницю (висотою згідно з вимогами ДБН 2.2-40) для обслуговування осіб з інвалідністю на кріслах колісних».

Пункт 6.4.5 доповнити абзацами: «Приміщення для ознайомлення зі справами повинно мати обладнання для перегляду відеофайлів та гарнітуру для прослуховування аудіофайлів записів справ. Передбачати обладнання для копіювання, за дозволом персоналу суду, документації (ксерокс, планшетний сканер).

Приміщення повинно мати обладнання для відеоспостереження збоку служби охорони суду».

Пункт 6.4.10, доповнити реченнями: «Приміщення обладнується стаціонарними та пересувними полицями. Передбачити забезпечення автоматичного контролю температури та вентиляції».

Пункт 6.4.11, доповнити реченнями: «Приміщення обладнується стаціонарними та пересувними полицями. Передбачити забезпечення автоматичного контролю температури та вентиляції».

6.4.15Посилання на ДБН А.2.2-2 замінити на: ДСТУ 3396.0.

 

Назвупідрозділу 6.5викласти в новій редакції: «ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ ПІДОЗРЮВАНИХ, ОБВИНУВАЧЕНИХ (ПІДСУДНИХ), ЗАСУДЖЕНИХ ТА КОНВОЮ»

Пункт 6.5.1,викласти в новій редакції: «До складу групи приміщень для підозрюваних, обвинувачених (підсудних), засуджених та конвою належать: камери для підозрюваних, обвинувачених (підсудних), засуджених, приміщення конвою, приміщення для ознайомлення з матеріалами справ та спілкування  адвоката з підозрюваним, обвинуваченим (підсудним), засудженим, камера для здійснення обшуку осіб, що були взяті під варту в залі судових засідань, санітарні вузли, приміщення для куріння підозрюваних, обвинувачених (підсудних), засуджених».

Пункт 6.5.2викласти в новій редакції:

«Кількість камер для підозрюваних, обвинувачених (підсудних), засуджених слід передбачати виходячи з розрахунку три камери на кожен зал судових засідань для розгляду кримінальних справ. Згідно з завданням на проектування кількість камер для підозрюваних, обвинувачених (підсудних), засуджених може бути збільшена для забезпечення роздільного розміщення чоловіків та жінок, дорослих та неповнолітніх, а також ізольованого тримання осіб, котрим заборонено спілкування між собою.

Площа камери на одну особу повинна становити не менше ніж 6,0 м2. Площу загальної камери для кількох підозрюваних, обвинувачених (підсудних), засуджених слід визначати з розрахунку не менше ніж 4,0 м2 на одну особу. Кількість місць в камерах встановлюється завданням на проектування.

Відстані між стінами камери повинні бути не менше ніж 2,0 м, між підлогою та стелею - не менше ніж 2,5 м.

Одну з камер для підозрюваних, обвинувачених (підсудних), засуджених слід облаштовувати для можливості використання особою з інвалідністю, у тому числі особою на кріслі колісному. Ширину дверного отвору, відсутність порогу, поручні по периметру камери, унітаз вакуумний з рукомийником передбачати за вимогами ДБН В.2.2:40.

Об’єм повітря в камері передбачати з розрахунку не менше ніж 9,0 м3 на одну особу.

Приміщення камери для утримання підозрюваних, обвинувачених (підсудних), засуджених належить обладнувати лавами, які щільно скріплені з підлогою та стінами, металевими ґратами на вікнах, зовнішніми запорами на дверях. Двері повинні бути обладнані оглядовими віконцями діаметром 0,1 м з металевими ґратами. Усі двері мають відчинятися в бік коридору. Доступ до замків камер з боку підозрюваних, обвинувачених (підсудних), засуджених виключається. Для запобігання нападу на варту особливо небезпечних осіб, що знаходяться під охороною, двері камер слід обладнувати пристроями, що при потребі обмежують їх відчинення та звужують прохід для цих осіб.

Камери для утримання підозрюваних, обвинувачених (підсудних), засуджених повинні мати природне освітлення. Розмір вікон слід приймати з розрахунку не менше ніж 1/8 від площі підлоги камери. Низ вікна слід розташовувати на висоті від рівня підлоги не менше ніж 1,6 м. Засклення вікон камер необхідно передбачати з армованого скла та обладнувати ґратами з металевого прута діаметром не менше 0,014 м та розміром вічка не більш ніж 0,12х0,12 м. У віконних прóрізах замість підвіконня слід передбачати укоси з закругленими краями.

В блоці, де розміщені камери для підозрюваних, обвинувачених (підсудних), засуджених, необхідно передбачати спеціальний санвузол для підозрюваних, обвинувачених (підсудних), засуджених. Обладнання санвузла: умивальник, унітаз та урна для сміття. Вікна не передбачаються. Вхідні двері не обладнуються засобами для зачинення з середини. Двері належить обладнувати металевим засовом ззовні камери.

За завданням на проектування в камерах можливо передбачати кабіну унітаза з рукомийником за ширмою-перегородкою без дверей висотою не менше ніж 1,0 м і габаритами кабіни в плані не менше ніж 0,85м х 1,2м. Це дозволить максимально уникнути додаткових небажаних переміщень підозрюваних, обвинувачених (підсудних), засуджених по будівлі суду, у т.ч. для задоволення своїх фізіологічних потреб.

Камери обладнати питними фонтанчиками.

Для забезпечення конфіденційного спілкування (без можливості підслуховування чи підглядання з боку персоналу) в кімнаті для приватного спілкування адвоката з підозрюваним, обвинуваченим (підсудним), засудженим слід передбачати подвійні двері. Кімнату для роботи адвоката з підозрюваним, обвинуваченим (підсудним), засудженим, камеру для здійснення обшуку належить обладнувати так як і камери для утримання підозрюваних, обвинувачених (підсудних), засуджених. Додатково встановлюється стіл та лава, щільно скріплені з підлогою та стінами. Кімната для приватного спілкування адвоката з підозрюваним, обвинуваченим (підсудним), засудженим може призначатися для ознайомлення з матеріалами справи.

Камери та кімнату для приватного спілкування адвоката з підозрюваним, обвинуваченим (підсудним), засудженим обладнати системою виклику персоналу та електричними розетками.

Кімнату для приватного спілкування адвоката з високонебезпечним підозрюваним, обвинуваченим (підсудним), засудженим слід обладнати відеоспостереженням з командного центру охорони. Особливо небезпечного підозрюваного, обвинуваченого (підсудного), засудженого слід відокремлювати від адвоката за допомогою перегородки з ударостійкого скла».

Пункт 6.6.1викласти в новій редакції: «До складу приміщень обслуговуючого призначення входять: вхідна група приміщень, приміщення психологічного розвантаження та відпочинку, приміщення господарської служби, медичний пункт, санітарні вузли».

Пункт 6.6.2викласти в новій редакції: «Вхідна група приміщень головного входу до будівлі суду повинна складатися з контрольно-пропускного посту охорони суду (7.1.2÷7.1.4) та вхідного публічного простору-центрального вестибюлю в форматі «open space». Вхідний публічний простір (3.14) включає зону інтегрованої рецепції (3.17), гардероб верхнього одягу відвідувачів, приміщення чи камер для зберігання особистих речей відвідувачів, санітарний вузол, дитячу зону, прес-центр».

Пункт 6.6.3викласти в новій редакції: «Площу вхідного публічного простору-центрального вестибюлю в форматі «open space» без площ гардеробів верхнього одягу, приміщення чи камер для зберіганняособистих речей відвідувачів, санвузлів, дитячої зони, зони відпочинку, приміщень харчування (що можуть прилягати до публічного простору) слід визначати виходячи з розрахунку не менше ніж 0,3 м2 на кожне місце в залах судових засідань плюс 0,8 м2 на кожного суддю».

Пункт 6.6.3доповнити абзацом: «При вхідному публічному просторі передбачити дитячу кімнату (baby room)за прозорою перегородкою,площею не менше ніж 9,0 м2. На вулиці біля центрального входу до будівлі передбачити місце для зберігання дитячих візків».

Пункт 6.6.3доповнити абзацом:«При вхідному публічному просторі, за завданням на проектування, передбачити приміщення прес-центра, площею не менше ніж 12 м 2. Функцію прес-центра може нести зона відпочинку публічного простору чи світловий хол».

Пункт 6.6.4викласти в новій редакції: «Інтегрована рецепція (3.17)включає інтегровану стійку реєстрації (3.18) канцелярії, площею не менше ніж 6,0 м2 на кожного співробітника, столи для заповнення форм документів, касу чи термінал, банкомат для оплати послуг, копіювальний апарат. Одна з секцій стійки повинна мати понижену стільницю для обслуговування осіб з інвалідністю на кріслах колісних (висоту стільниці приймати за вимогами ДБН В.2.2-40). В зоні стійки реєстрації передбачати інформаційні табло та термінали, у т.ч. діалогові зі спеціальним адаптивним програмним забезпеченням і мовним виводом для самостійного одержання інформації особами з інвалідністю по зору та слуху за вимогами ДБН В.2.2-40».

 

Розділ 7 «ВИМОГИ ДО БЕЗПЕКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДИНКІВ СУДІВ»

Пункт 7.1.1 Посилання на ДБН В.2.2-17 замінити на:ДБН В.2.2-40.

Пункт 7.1.1 Доповнити абзацом: «Передбачається контрольований доступ до дверей/зон, що є важливим елементом безпеки».

Пункт 7.1.3Слова «форми одягу» замінити на: «форменого одягу»

Пункт 7.1.4, абзац 6Слова «форми одягу» замінити на: «форменого одягу».

Пункт 7.1.6викласти в новій редакції: «У приміщеннях, де ведеться приймання відвідувачів (інтегрована рецепція публічного простору, канцелярії тощо), зону відвідувачів слід відгороджувати бар’єром висотою 1,2 м проти підглядання. При цьому, робочі місця співробітників повинні бути недосяжними для відвідувачів. ІСР інтегрованої рецепції повинна мати додаткову прозору загартовану панель над стільницею для додаткового приховування від підглядання. Між прозорою панеллю і стільницею залишати проріз висотою не менше ніж 0,15 м задля передачі та одержання документів. ІСР повинна мати повністю закритий периметр задля запобігання небажаним втручанням. Висота периметру з дверцятами повинна відповідати висоті стійки. За завданням на проектування, задля запобіганню нападам і насильству, над ІСР по всьому периметру можливе розміщення прозорих протиударних панелей».

Пункт 7.1.8 доповнитиабзацом: «Бокс для розміщення підозрюваних, обвинувачених (підсудних), засуджених в залі судових засідань для розгляду кримінальних справ з підвищеним рівнем безпеки, поділяти на секції-відділення (6.2.1.8). Вхід до кожної секції передбачати з коридору через шлюзи».

Пункт 7.1.10 доповнити абзацами:

«Передбачити комплексну систему сигналізації про рух підозрюваних, обвинувачених (підсудних), засуджених.

Всі двері по можливому маршруту конвоювання слід обладнувати попереджувальним світловим сигналом, завдяки якому судді, працівники апарату та свідки не використовували б маршрут, яким рухається підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений з конвоєм.

По маршруту по всій його довжині повинна бути хороша видимість для безперешкодного спостереження за іншими особами».

Пункт 7.1.11, абзац 1 доповнити реченням: «Кабінети суддів розмістити в частині будівлі з обмеженим доступом, куди матимуть доступ тільки судді та працівники апарату».

Пункт 7.1.12 доповнити абзацом: «Конструкції підлоги залів судових засідань для розгляду кримінальних справ мають бути розраховані на надмірну вагу захисного ударотривкого скла боксів для тримання підозрюваних, обвинувачених (підсудних), засуджених та вагу перегородки із захисного ударотривкого скла між процесуальною зоною та зоною для відвідувачів у залах судових засідань з підвищеним рівнем безпеки».

Пункт 7.1.14 доповнити абзацом: «Запровадження резервного копіювання у віддаленому центрі обробки даних («хмарі») зменшить ризик фізичної атаки на IT-інфраструктуру в приміщенні суду.»

Розділ 7.1 доповнитипунктом 7.1.19:

«7.1.19  У залах судових засідань з підвищеним рівнем безпеки для розгляду кримінальних справ бар'єр доповнити встановленням перегородки із захисного ударотривкого скла на всю ширину та висоту залу з дверима, що відкриваються зі сторони процесуальної зони».

Розділ 7.1 доповнитипунктом 7.1.20:

«7.1.20  У безпосередній близькості від входів, великих вікон на першому поверсі та інших частин будівлі суду, що є вразливими для таранних нападів із застосуванням транспортних засобів, слід розташовувати бетонні блоки, важкі масивні вазонні горщики чи висувні стовпці (для проїзду пожежних машин)».

Пункт 7.2.1 Посилання на ДБН В.2.2-17 замінити на: ДБН В.2.2-40

Пункт 7.2.2Посилання на ДБН 360 замінити на: ДБН Б.2.2-12.

Пункт 7.2.3Посилання на ДБН 360 замінити на: ДБН Б.2.2-12.

Пункт 7.2.7 Посилання на СНиП2.04.05 замінити на: ДБН В.2.5-67.

Пункт 7.2.12, абзац 3, речення 7після слова «дерев'яною» додати слова: «чи з лінолеуму».

Пункт 7.2.13Посилання на ДБН В.2.2-17 замінити на: ДБН Б.2.2-40.

Пункт 7.2.17, абзац 2, речення 1слова «Евакуаційні шляхи з підвалу або іншого поверху де розміщенні камери для підсудних (засуджених),» вилучити та замінити на нову редакцію: «Евакуаційні шляхи з поверху, де розміщенні камери для підозрюваних, обвинувачених (підсудних), засуджених,».

Пункт 7.2.17доповнити абзацом: «За завданням на проектування, на даху будівлі суду передбачати вертолітний майданчик, що має нести також евакуаційну функцію під час надзвичайної ситуації. Для цього евакуаційні шляхи кожної з груп приміщень суду за ступенем доступності (6.1.3) мають вести і на вертолітний майданчик».

Пункт 7.2.18 доповнити абзацом: «Передбачати висококонтрастні вивіски. Не використовувати комбінації червоно-зеленого та жовто-синього кольорів, щоб не викликати труднощів у дальтоніків».

Пункт 7.2.20Посилання на ДБН В.2.2-17 замінити на: ДБН Б.2.2-40.

Пункт 7.2.13Посилання на ДБН В.2.2-17 замінити на: ДБН Б.2.2-40.

Пункт 7.2.22Посилання на ДБН В.2.2-17 замінити на: ДБН Б.2.2-40.

Пункт 7.2.22,абзац 3 доповнити реченням: «Впроваджувати датчики пожежної сигналізації автоматичного розблокування замків дверей».

 

Розділ 8 «ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ»

Пункт 8.2.3, речення 1 викласти у наступній редакції:«У камерах для утримання підозрюваних, обвинувачених (підсудних), засуджених, кімнаті для роботи адвоката з підозрюваним, обвинуваченим (підсудним), засудженим, спеціалізованому санвузлі для підозрюваних, обвинувачених (підсудних), засуджених повинна передбачатися припливно-витяжна та примусова механічна вентиляція».

Пункт 8.2.5, абзац 2, речення 1 перед словом «рекомендується» додати слова: «за завданням на проектування».

Пункт 8.3.1Посилання на ДБН В.2.5-27 замінити на: ДБН Б.2.5-82.

Підрозділ 8.3 долучити пункт «8.3.13 «Зарядки для електротранспорту відвідувачів і персоналу, в тому числі електроскутерів осіб з інвалідністю, слід передбачати згідно з вимогами ДБН В.2.3-15».

Пункт 8.4.1викласти в новій редакції:«В зоні інтегрованої рецепції вхідного публічного простору в форматі «open space» -вестибюлю слід передбачати установку електронних інформаційних діалогових табло та терміналів для отримання детальних інформаційно-довідкових даних про список справ, час і місце проведення поточних судових засідань з поновленням в режимі реального часу. Вимоги до типів засобів та способів одержання детальної інформації особами з інвалідністю по зору та слуху викладені у ДБН В.2.2-40».

Пункт 8.4.4Слово «плазмові» видалити та замінити на: «великі LED та OLED»

Пункт 8.4.5, абзац 4 доповнити реченням: «Доцільне використання підлогових коробок та розміщення кабелів таким чином, щоб сховати їх під поверхнею підлоги та запобігти ризику відключення».

Пункт 8.4.6Доповнити абзацом: «Передбачити надання звукового сповіщення для осіб з інвалідністю по зору».

Пункт 8.4.7після слова «системи» доповнити словами: «та WI-FI як елемента IT-інфраструктури суду. Радіомовлення може забезпечуватися на основі комп'ютерної інфраструктури.»

Пункт 8.4.8доповнити абзацом: «За завданням на проектування запроваджувати резервне копіювання у віддаленому центрі обробки даних (хмарі), що дозволить зекономити на приміщенні серверної та зменшить ризик фізичної атаки на IT-інфраструктуру.»

Пункт 8.4.10 доповнити реченнями: «Забезпечити можливість аварійного мовлення з використанням локальної комп'ютерної мережі. Радіомовлення може забезпечуватися на основі комп'ютерної інфраструктури».

Пункт 8.4.11Слово «електрогодинниками» замінити на: «електронними годинниками або іншими пристроями, що відображають поточний час».

Пункт 8.4.12Посилання на ДБН В.2.2-17 замінити на: ДБН Б.2.2-40.

Пункт 8.5.1Посилання на ДБН В.2.2-17 замінити на: ДБН Б.2.2-40.

Пункт 8.5.5Після слова «зв'язок»доповнити словами: «а також аналоговий або цифровий зв'язок.»

Пункт 8.5.6Після слів «стіл суддів» доповнити словами: «і судового секретаря». Абзац доповнити реченням: «Використання  системи сигналізації забезпечується на засадах комп'ютерної мережі»

Пункт 8.5.15Посилання на СНиП ІІ-35 замінити на: ДБН В.2.5-77.

Пункт 8.5.17Посилання на ДБН В.2.5-27 замінити на: ДБН В.2.5-82

Пункт 8.6.1Посилання на ДБН В.2.2-17 замінити на: ДБН Б.2.2-40, посилання на ДСТУ EN 81-1 замінити на: ДСТУ EN 81-20.

Пункт 8.6.3Перше речення, після слова «вестибюлі» додати слова: «-вхідному публічному просторі в форматі «open space».

Пункт 8.6.4Друге речення викласти у новій редакції: «Ширину та глибину платформи індивідуального сходового підйомника приймати з урахуванням вимог ДБН В.2.2-40»

 

Розділ 9 «САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ВИМОГИ»

Пункт 9.2, абзац 2 слова «камери для підсудних,» вилучити.

Пункт 9.7Посилання на ДБН В.1.4-1.01 та ДБН В.1.4-2.01 вилучити, посилання на СанПиН 6027.А замінити на: ДСанПін 1139.

Пункт 9.8Посилання на ГОСТ 12.1.006 замінити на: ДСанПіН 203/7524, посилання на ДБН В.1.4-1.01 та ДБН В.1.4-2.01 вилучити

Пункт 9.9, абзац 1, речення 1 слово «необхідно» замінити на: «слід».

Пункт 9.9абзац 1 доповнити реченнями «Кількість унітазів у чоловічих та жіночих санітарних вузлах приймати у співвідношенні 1:2. У санітарних вузлах при приміщеннях вільного доступу передбачати відкривання дверей в обидва боки. У жіночих санітарних вузлах передбачити приміщення для особистої гігієни жінок із розрахунку не менше однієї кабіни на 50 працюючих у суді жінок. Площу кабіни приймати не меншою ніж 4,0 м2».

Пункт 9.9доповнити абзацом: «У санітарних вузлах для підозрюваних, обвинувачених (підсудних), засуджених доцільно передбачати вакуумні унітази. Чітке розмежування маршрутів, що може вимагати встановлення санвузлів для підозрюваних, обвинувачених (підсудних), засуджених в зоні залів для судових засідань чи по маршруту конвоювання далеко від трубопроводів, потребує використання вакуумних унітазів».

Пункт 9.9доповнити абзацом: «У складі санітарних вузлів обох статей зони приміщень вільного доступу та зони приміщень службового призначення передбачати приміщення або місця для сповивання немовлят площею не менше ніж 9,0 м2»

Пункт 9.9доповнити абзацом: «У вхідному публічному просторі-центральному вестибюлі в форматі «open space» і на всіх поверхах будівлі суду у зоні приміщень вільного доступу передбачити питні фонтанчики на двох рівнях по висоті (для дорослих та дітей, або осіб з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних) чи кулери».

Пункт 9.10Посилання на ДБН В.2.2-17 замінити на: ДБН Б.2.2-40.

Пункт 9.10Другий абзац доповнити реченням: «Вимоги до проектування санітарних вузлів для осіб з інвалідністю, що пересуваються на кріслах колісних, приймати згідно з положеннями ДБН В.2.2-40.»

Пункт 9.12, речення 1 слова «допускається передбачати» замінити на: «обладнується».

Пункт 9.13Посилання на СН 3077 замінити на: ДСН 261/33252

 

Розділ 10 «ВИМОГИ ДО ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ»

Пункт 10.10 Посилання на СанПиН2605 вилучити.

Розділ 10 долучити пункти:

«10.13 «Об'ємно-планувальні і конструктивно-технологічні рішення будівель судів, а також системи їх інженерного обладнання мають забезпечувати оптимальний рівень енерговитрат згідно з вимогами ДБН В.1.2-11,  ДСТУ Б А.2.2-8,  ДСТУ-Н Б А.2.2-5, ДСТУ-Н Б А.2.2-13.»,

«10.14 Вимоги щодо енергозбереження рішень з інженерного обладнання та систем опалення, вентиляції та кондиціонування будівель необхідно враховувати згідно з ДБН В.2.5-67.»,

«10.15 Клас енергоефективності будівель культурно-видовищних та дозвіллєвих закладів слід передбачати не нижче ніж «С» згідно з ДБН В.2.6-31».

 

Додаток А, таблиця А.1, рядок«Загальна площа на одного суддю в середньому» показник «250» замінити на: « min 300»

 

Додаток ЕДодати нові посилання :

16. Кримінально – процесуальний кодекс України.

17. Модельний суд. Посібник видання проекту ЄС «Право-Правосуддя» («PRAVO – JUSTICE» 2019 р.

18. Наказ Державної судової адміністрації України від 20,03.2017 р. №350 «Про затвердження Загальних вимог до загородження зі спеціального захисного скла для розміщення обвинувачених (підсудних), засуджених».

19.  Конвенція ООН «Про права людей з інвалідністю. Стаття 13 «Доступ до правосуддя».

20.  Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод

21.  Закон України «Про Вищий антикорупційний суд».

22.  Інструкція з організації конвоювання та тримання в судах обвинувачених (підсудних), засуджених за вимогою судів. МВС України. Наказ МВС України від 26.05.2015  № 613/785/5/30/29/67/68.

 

 

Остання сторінка Перед ключовими словами надати «Код УКНД 91.040.10»

 

 

Науковий керівник розробки,

кандидат архітектури                                                  С.Г. Буравченко

 

Відповідальний виконавець,

учений секретар                                                           Я.А Бурачок

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

до Першої редакції проекту Зміни №2 до ДБН В.2.2-26-2010

«Суди»

 

 1. Підстава для розроблення зміни №2 до будівельних норм

 

   Підставою для розроблення проекту Зміни №2 ДБН є:

- Закон України «Про будівельні норми»;

               - Наказ Мінрегіону від 13.03.2019 р. №110;

          - Договір від 25.07.2019 р. №16-60/2019 між Мінрегіоном і ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЦИВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД».

 

 1. Призначення та завдання проекту Зміни №2 до ДБН

 

          При розробленні проекту Зміни №2 до ДБН В.2.2-26:2010 «Суди» необхідно опрацювати, зокрема, такі питання:

 

 1. Характеристика об’єкта нормування

 

             Об’єктом нормування є будівлі судів загальної юрисдикції різного призначення  й адміністративно-територіального охоплення, а саме: загальні й апеляційні суди районів, районів у містах,  міст, міські, районні, обласні, м. Київ.

             Розроблення проекту зміни ДБН повинна відповідати вимогам ДСТУ Б А.1.1-91:2008 «Система стандартизації та нормування в будівництві. Вимоги до побудови,  видання, оформлення та видання будівельних норм» і ДСТУ Б А.1.1-92:2008 «Система стандартизації та нормування в будівництві. Вимоги до оформлення документів при розробленні будівельних норм».

 

 1. Набрання чинності зміни №2 до ДБН

 

           Імовірна дата набуття чинності – 01.01.2020 р.

 

 1. Взаємозв’язок з іншими нормативними документами

 

        Розроблюваний проект Зміни ДБН пов’язаний з: Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність», «Про будівельні норми», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності»; повинен враховувати ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» і ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення», а також враховувати висновок., розроблений державним підприємством  ДП «НДІБК» щодо відповідності вимогам ДБН В.2.2-26:2010 «Суди» Закону України №1817-VII від 17.01.2017 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності».

         Прийняття проекту Зміни  державних будівельних норм не потребує перегляду чи скасування нормативних документів або державних будівельних норм.

 1. Джерела інформації

 

Конституція України;

Закон України «Про судоустрій і статус суддів»;

Закон України «Про архітектурну діяльність»;

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

Закон України «Про будівельні норми»;

Закон України від 17.02.2011 р. №3038-VI «Про регулювання

містобудівної діяльності»;

Закон України від 05.11.2009 №1704- VI «Про будівельні норми»;

Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;

ДСП №173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;

ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»;

ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди. Основні положення».

 

 

 

 

Науковий керівник

розробки, канд. арх.                                             С.Г.Буравченко

 

 

Відповідальний виконавець,

учений секретар                                                    Я.А.Бурачок