Наша історія

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЦИВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА "УКРНДПІЦИВІЛЬБУД" — є головним інститутом у системі Держбуду України з впровадження нових технологій комп'ютерного проектування.

Історія інституту бере початок з травня 1945 р., коли з метою відбудови спалених і зруйнованих війною міст і сіл Київщини рішенням Київського облвиконкому було створено проектну організацію — Київоблпроект.

Основним завданням Облпроекту було забезпечення усією необхідною проектно-кошторисною документацією відбудову та нове будівництво житлових будинків та громадських споруд Київщини; виконання топографо-геодезичних вишукувань, розроблення типових проектів житлових та громадських будинків із застосуванням місцевих будівельних матеріалів. Невеликий за чисельністю колектив Облпроекту зробив значний внесок у відбудову, реконструкцію та нове будівництво міст і сіл Київської області, міст Києва, Умані, Черкас та ін. Майже уся повоєнна забудова Київщини здійснювалась за проектами інституту. У 60-х роках минулого століття почалось проектування і будівництво експериментально-показових сіл Київської області, а з 1971 р. — експериментально-показові села будувались уже в усіх областях України.

Детальніше: Наша історія

70 років ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД»

Найкращий привід для узагальнень і підведення підсумків – будь-яка кругла дата чи ювілей. В 2015 році виповнилось 70 років діяльності наукової і проектної організації – ДП «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД».

Його історія увібрала в себе й історію тих організацій, чиїм правонаступником ДП «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД» став у різні періоди розвитку та на різних етапах трансформацій і перетворень, які були викликані потребами тогочасного життя. У цьому плані все було досить однозначно до 1990 року. У період радянської історії проектна діяльність була частиною державної політики. З початком історії незалежної України, в перші її роки, ніби за інерцією науково-проектна діяльність у будівництві ще до певної міри регулювалась державою, але з постійним і відчутним затуханням цих зусиль. На початку все здавалось логічним: проектна діяльність приводиться у відповідність до вимог ринкового суспільства як у плані господарчому, правовому і фінансовому, так і в плані організаційному та творчому. Така собі ілюзія «заповнення відсутніх ланок» у загальній мережі проектних структур і організацій. Тепер, на порозі 20-річного ювілею історії нашої незалежної держави і зокрема на фоні глибокої кризи в будівництві, особливо відчутно примарність надій на логічність і продуктивність тих трансформацій, що ніби спонтанно відбуваються з вітчизняною проектною сферою. 

Детальніше: 70 років ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД»