Будинки і споруди "Будинки одноквартирні". ДБН В.2.2-Х-20ХХ

Видання офіційне

Завантажити ДБН.

Розроблено:

Державне підприємство "Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва" (ДП "УкрНДПІ цивільбуд»)

Розробники:

С. Буравченко, канд.. арх. ( керівник розробки); архітектори, О.Чижевський канд..арх., В.Маланюк канд. арх., архітектори О.Пащенко, Б.Ликов, Д. Палка, О.Ханенко, М.Максименко Н.Задорожна, к.т.н, С. Шаманський к.т.н.; інженери О. Московских, С.Бензель.

Державний депапртамент техногенної безпеки МНС України: В.Сокол

Детальніше: Будинки і споруди "Будинки одноквартирні". ДБН В.2.2-Х-20ХХ

Звіт про НДР: «Розроблення єдиної системи класифікації та кодування об’єктів містобудівної діяльності» (заключний)

Завантажити Звіт

Керівник НДР, заступник директора з наукової роботи:

Т.В.Криштоп

Відповідальний виконавець

Н.С.Богачова