Круглий стіл «Механізми управління природними ресурсами в умовах євроінтеграції»

23 травня 2017 року в м. Києві відбувся круглий стіл «Механізми управління природними ресурсами в умовах євроінтеграції», який було проведено за ініціативою Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» в контексті реалізації положень «Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», Всесвітнього саміту «Ріо+20» 2012 року та Цілей сталого розвитку (ЦСР) Саміту ООН для прийняття Порядку денного в галузі розвитку 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН 2015 року. У роботі заходу взяли участь представники міністерств, відомств, наукових установ, вищих навчальних закладів, громадських організацій. Заслухано доповіді, присвячені актуальним проблемам формування сучасних механізмів управління природними ресурсами в умовах євроінтеграції, включаючи моделі фінансизації природних активів, напрями реалізації в Україні європейської практики децентралізованого управління природними активами за участю місцевих громад відповідно до принципів належного врядування.

Від імені ДП «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД» у круглому столі взяли участь Криштоп Т.В., Пельовіна Ю.В., Бегаль І.І.

Криштоп Т.В. проінформувала присутніх про розроблення проекту ДБН «Склад та зміст схеми планування території громади» та наявність в цьому документі розділу, присвяченому аналізу природних ресурсів об’єднаних територіальних громад, а також пропозиціям по їх ефективному використанню.

Завантажити резолюцію