Протокол погодження позицій на першу редакцію проекту будівельних норм ДБН Б.1.-ХХ-201Х «Склад та зміст схеми планування території громади»

Відповідно до вимог договору між Мінрегіоном та ДП "УКРНДПІЦИВІЛЬБУД" перша редакція проекту ДБН "Склад та зміст схеми планування території громади" була надіслана на відгуки зацікавленим організаціям, що розробляють містобудівну документацію, здійснюють її експертизу, а також в Інститут географії НАНУ. Отримано пропозиції від 9 організацій.

Вони містили пропозиції щодо уточнення визначення мети та завдань схеми планування території громади, доповнення проекту ДБН розділом щодо внесення змін в дану документацію, уточнення назв, масштабів та змісту креслень, доповнення окремих розділів пояснювальної записки та бібліографії, уточнення мети та змісту креслення «ландшафтний план». Переважна більшість зауважень та пропозицій враховані. Результати опрацювання пропозицій викладені в протоколі погодження позицій.

Протокол погодження позицій на першу редакцію проекту будівельних норм ДБН Б.1.-ХХ-201Х «Склад та зміст схеми планування території громади»